Contact us

Orders/ Support/ Inquire

shop@atteustore.com

+421 948 747 467

 

Merch s.r.o.
P.O.BOX 208
903 01 Senec
Slovenská republika

Oddiel: Sro
Vložka číslo: 95409/B

IČO: 47 608 803
DIČ: 2023966846
IČ DPH: SK2023966846

Bank account:

EUR: 2600517950/8330
CZK: 2300802848/2010
IBAN: SK03 8330 0000 0026 0051 7950
SWIFT: FIOZSKBAXXX
BANK: Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky, Nám. SNP 21, Bratislava, SLOVAKIA

 

Inšpektorát SOI, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27